Skip to main content

trangtuyensinhvn

Trang tuyen sinh

General Information

Name:
Trang tuyen sinh
Fool Since:
September 9 2021
Where I Live:
Select city
Where I Grew Up:
Select city
Gender:
Male

Interests

Personal Quote:
Trang tuyen sinh la don vi cung cap cac khoa luyen thi chung chi tieng anh A2 B1 B2 C1 Vstep Khung Chau Au va cac chung chi tieng Tin hoc phu hop cho nhieu doi tuong tu sinh vien giao vien den cac doi tuong sau dai hoc nghien cuu sinh thac si Chung toi con lien ket voi Hoc vien Hanh chi Quoc gia Bo Noi vu la nhung don vi duoc phep to chuc va cap chung chi cho cac khoa luyen thi chung chi Quan ly nha nuoc chung chi Chuyen vien Chuyen vien chinh chung chi Lanh dao cap phong chung chi Nghiep vu su pham chung chi Chuc danh nghe nghiep Trang tuyen sinh la don vi dau tien tai Ha Noi cam ket chat luong dau ra bang van ban day la co so phap ly de hoc vien co the yen tam trong suot qua trinh on luyen Chung toi cung cap da dang cac khoa luyen thi dam bao chat luong hoc that thi that cap bang that 100 phoi chuan Bo giao duc cung cap Doi ngu giang vien day dan kinh nghiem trong qua trinh luyen thi cac chung chi tieng Anh thuoc cac truong dai hoc lon tren dia ban Ha Noi se mang den cho hoc vien n

My Story

Trang tuyển sinh là đơn vị cung cấp các khóa luyện thi chứng chỉ tiếng anh A2, B1, B2, C1 Vstep, Khung Châu Âu và các chứng chỉ tiếng Tin học, phù hợp cho nhiều đối tượng từ sinh viên, giáo viên đến các đối tượng sau đại học, nghiên cứu sinh, thạc sĩ... Chúng tôi còn liên kết với Học viện Hành chí Quốc gia, Bộ Nội vụ - là những đơn vị được phép tổ chức và cấp chứng chỉ cho các khóa luyện thi chứng chỉ Quản lý nhà nước, chứng chỉ Chuyên viên, Chuyên viên chính, chứng chỉ Lãnh đạo cấp phòng, chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm, chứng chỉ Chức danh nghề nghiệp... Trang tuyển sinh là đơn vị đầu tiên tại Hà Nội cam kết chất lượng đầu ra bằng văn bản, đây là cơ sở pháp lý để học viên có thể yên tâm trong suốt quá trình ôn luyện. Chúng tôi cung cấp đa dạng các khóa luyện thi đảm bảo chất lượng, học thật thi thật, cấp bằng thật 100% , phôi chuẩn Bộ giáo dục cung cấp. Đội ngũ giảng viên dày dặn kinh nghiệm trong quá trình luyện thi các chứng chỉ tiếng Anh, thuộc các trường đại học lớn trên địa bàn Hà Nội sẽ mang đến cho học viên những chương trình học và phương pháp học phù hợp nhất. Hình thức học linh hoạt, học trực tiếp tại trung tâm hoặc học online thông qua phần mềm Zoom dưới sự hỗ trợ của cán bộ kỹ thuật phòng đào tạo và nhân viên tư vấn. Cung cấp nguồn tài liệu học theo format mới nhất, được học mẹo luyện thi theo các đề thi luôn được cập nhật. Lệ phí ôn tập cạnh tranh với thị trường. Đặc biệt chúng tôi còn là một trong những đơn vị có tỉ lệ đầu ra lên tới 95%, là địa chỉ uy tín được nhiều học viên tin tưởng và giới thiệu. Website: https://trangtuyensinh.vn/ Add: Số 17, ngõ 167 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội Email: [email protected] Hotline: 096 999 8170

The Motley Fool respects your privacy and strive to be transparent about our data collection practices. We use your information to customize the site for you, to contact you about your membership, provide you with promotional information, and in aggregate to help us better understand how the service is used. For more details, please review our Privacy Policy.